تاکید مجدد مسرور بر نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری گیلان