اختتامیه دومین جشنواره علامه حلی استان کرمان برگزار شد