عاملین جنایت منتظر اشد مجازات باشند/ 87 پلیس در سال 93 جان خود را فدای امنیت مردم کرده اند