ایجاد بانک جامع ژئومکانیک نفت در کشور/تلاش‌ برای تعیین میزان انرژی دکل‌های حفاری