فروش پایین گلکسی اس ۶ و اس ۶ اج در ژاپن با وجود حذف برند سامسونگ