پیام‌رسان‌های موبایلی، کمر SMS اپراتورها را شکستند