اجلاس کمپ دیوید؛ از اطمینان برای مهار ایران تا نجات سعودی‌ها از باتلاق جنگ یمن