دعوت هیات ورزشهای همگانی گیلان از مردم برای شرکت در پیاده روی خانوادگی