فعالان نشر در نمایشگاه کتاب با وزیر اطلاعات به شور می‌نشینند