آملی‌لاریجانی: ملتی که با کتاب آشنا باشد ضعیف نیست