همزمان با عید مبعث؛ اولین سری عرضه وانت آریسان آغاز می شود