پسماند‌های بیمارستانی تعیین تکلیف شود/ لزوم تشکیل کارگروه خدمات سلامت و شهری