آخرین اخبار از مسابقات توسعه جهانی واترپلو/ احتمال حضور رئیس مجلس در مراسم افتتاحیه