برگزاری همایش « ما زنده‌ایم» در دانشگاه فرهنگیان زاهدان