تذکر نماینده دشتستان در خصوص نبود نگارخانه و آمفی تئاتر در حوزه انتخابیه‌اش