مجموعه آثار عکاسان دفاع مقدس اثر علی فریدونی عکاس ایرنا رونمایی شد