پیروانی: بازیکنان انگیزه بالایی برای مصاف با ایتالیا دارند