تمهیدات لازم در جهت رفع کاهش نوسانات، افت ولتاژ برق دیشموک بکار گرفته شد