مثل بازی رفت بعد از پیروزی در دربی کری می خوانیم | برخی شورش را درآورده‌اند، ممکن است هر بازیکنی یک شب