چالش موسیقی و نقاشی در تالار وحدت/ دستگاه موسیقی ایرانی رنگ دارد