گرافیک بازی Witcher 3 کاهش پیدا کرده است؟! (مقایسه با نسخه سال 2013)