نکسوس بعدی گوگل در دو سایز و مشترکا توسط ال جی و هواوی تولید خواهد شد