استخدام کاردان یا کارشناس مکانیک مسلط به زبان انگلیسی