هاشمی: سه امتیاز را تقدیم هواداران می کنیم/ با قدرت مقابل نفت به میدان می رویم