فیلم/ امام جمعه اهل سنت چابهار: دینی که توسل ندارد، دین نیست