عقیلی: سپاهان تنها تیم در حد قهرمانی است/ مساوی‌های داخل خانه کارمان را برای قهرمانی سخت کرد