برنده جایزه پاروی طلایی آکادمی جهانی قایقرانی: هدف توانمندی زنان در تمام ابعاد است