مسئولان دانشگاه تهران هیچ‌ اطلاع رسانی به دانشجویان پیرامون انتخابات نشریات دانشجویی نکردند