عمق بحران را به مردم اطلاع دهید؛ آب‌رفته به جوی بازنمی‌گردد/جنگ آب آغاز شده است