رویوران: انقلاب اسلامی بزرگ‌ترین تحول در موضوع فلسطین را رقم زد/ رابطه پنهان بسیاری از کشورهای عربی