شرفی: آقای قلعه‌نویی! بیرون از فوتبال باش ببین چه مزه‌ای دارد/هر کس جای او بود 10 بار اخراج می شد