گردهمایی تخصصی زکات همزمان با مبعث رسول اکرم(ص) برگزار می‌شود