ارزش معاملات بورس تا یک میلیارد و 500 میلیون ریال پیش رفت