ادامه تولید مجموعه داستانی «نام‌ها»/ تمایل انیمیشن‌سازان جوان به همکاری با حوزه هنری