سطح داوری مسابقات شطرنج بین المللی جام ابریشم گیلان بالاست