احداث درمانگاه و دی کلینیک در عراق/برگزاری اجلاس سراسری تجلیل ازخیرین سلامت