نشست بررسی «اشغال فلسطین؛ اهداف و انگیزه‌ها» در تهران برگزار شد