فیلم/ دکترترین دکتر هفته دکترسلام راهی اتاق عمل شد!