گواردیولا: باید صبور باشیم چون نمی‌توانیم در همان ۲۰ یا ۲۵ دقیقه اول کار بارسا را تمام کنیم