کسب 3 مقام برتر کشوری توسط هنرجویان سمیرمی در مسابقات هنرستان‌های کشور