غول‌های جزیره به دنبال استرلینگ/ رحیم در لندن خانه می‌خرد!