مهاجر شجاعی سرپرست دبیری فدراسیون دوومیدانی شد/ رشیدیان رفت