توزیع کارت آزمون ورودی به مدارس استعدادهای درخشان/ رقابت ۲۳۱ هزار دانش‌آموز