بانک مرکزی: قیمت میوه طی یکسال 56 درصد گران شد + جزئیات