اعلام سهم متقاضيان مسکن مهر پرند از هزينه‌هاي آماده‌سازي و محوطه‌سازي