طرح «توقف مذاکرات هسته‌ای تا قطع تهدیدها» تیم مذاکره کننده را مستحکم‌تر می‌کند