25 اردیبهشت ؛ آغاز بزرگترین رویداد قرآنی جهان اسلام با حضور رئیس جمهور