حق آندو نبود مورد کم لطفی هواداران استقلال قرار گیرد | جشن باشکوهی را در تبریز برگزار می کنیم