کاهش 22 تومانی نرخ دلار و دو هزار تومانی قیمت سکه تمام