بیانیه شدید تروریست‌ها علیه داعش در «القلمون»/ کوه‌های الجبه به دست ارتش سوریه افتاد